Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Dakrong- Quảng Trị
Hotline: 01696418193
 02/03/18  Bản tin trường  273
Nghĩ giữa kỳ
 01/07/20  Bản tin trường  91
Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên của hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ của trẻ em. Vì vậy, cần quán triệt quan điểm coi đầu tư cho giáo dục mầm non là đầu tư cho chiến lược, lâu dài.