Trường Mẫu giáo Ba Nang được thành lập năm 2005 trên cơ sở tách ra từ Trường Phổ thông cơ sở Pa Nang theo Quyết định số 1360/2005/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2005 của Uỷ ban Nhân dân huyện Đakrông. Khi mới tách trường chỉ có 04 lớp mẫu giáo với 59 trẻ, phụ trách trường là cô giáo Lê Thị Hải và 04 giáo viên đứng lớp. Mặc dù trường đóng trên địa bàn đặc biệt khó khăn, đời sống nhân dân nghèo khó, cơ sở vật chất trường lớp còn tạm, mượn nhưng với tinh thần vượt khó, vượt khổ tập thể nhà trường đã khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục trên địa bàn.

Ngày 03 tháng 3 năm 2015 Trường mầm non Pa Nang được thành lập trên cơ sở chuyển đổi Trường mẫu giáo Ba Nang theo Quyết định 449/QĐ-UBND, cùng với sự phát triển đi lên của sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Đakrông cũng như đáp ứng nhu cầu giáo dục của xã nhà, nhà trường đã không ngừng phấn đấu để xây dựng trường, phát triển về mọi mặt: quy mô, số lượng, chất lượng. Năm học 2015-2016 nhà trường xóa hết phòng học tạm, mượn; tổ chức cho 100% trẻ được bán trú tại trường; làm tốt công tác Phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, góp phần không nhỏ vào việc thay đổi nhận thức của các bậc cha mẹ học sinh và xã hội về công tác giáo dục trên địa bàn khó khăn như xã Ba Nang.

Năm học 2017 - 2018, nhà trường tiếp tục duy trì và huy động tối đa trẻ trong xã hội vào trường; có 9 điểm trường 17 lớp với 308 cháu từ 24 đến 72 tháng tuổi; có 26 cán bộ giáo viên, nhân viên. Trường 04 năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; nhiều chiến sĩ thi đua cơ sở và có 01 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Trải qua những năm tháng xây dựng và trưởng thành, một chặng đường tuy còn nhiều gian nan, thử thách nhưng cũng đầy tự hào của các thế hệ thầy giáo, cô giáo và các cháu Trường Mầm non Pa Nang. Vì vậy, cần sự nhiệt huyết hơn nữa của đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên. Sự đoàn kết nhất trí, ý chí quyết tâm của tập thể sư phạm nhà trường, sự quan tâm nhiều hơn nữa của chính quyền các cấp mới đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục đào tạo.