Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Dakrong- Quảng Trị
Hotline: 01696418193
 • Lê Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0396418193
  • Email:
   Haimom81@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Công tác từ tháng 12 năm 2003

 • Nguyễn Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn
  • Điện thoại:
   0914118992
  • Email:
   tuyetmgbn@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Công tác tại trường từ tháng 11 năm 2005

 • Hồ Thị Lơi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất, bán trú...
  • Điện thoại:
   0329238982
  • Email:
   Loimnpanang@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Công tác tại trường từ tháng 10 năm 2008