DANH SÁCH  ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

Năm học 2017 - 2018

TT

Họ  và tên

Ngày sinh

Trình độ CM

Quê quán

Chức vụ

Ngày hợp đồng/BC

Ghi chú

1

Lê Thị

Hải

10.9.1981

CĐSP

Cam Thủy, Cam Lộ, Quảng Trị

HT

 

 

2

Nguyễn Thị

Tuyết

7.12.1984

ĐHSP

Hoàn Trạch, Bố Trạch, Q.Bình

P.HT

 

 

3

Hồ Thị

Lơi

26.1.1988

THSP

Hướng Hiệp, Đakrông, Quảng Trị

P.HT

 

 

4

Đặng Ngọc

Quản

10.6.1980

ĐHKT

Triệu Ái, Triệu Phong, Quảng Trị

NVKT

 

 

5

Hồ Cu

Bin

7/6/1980

TC y sỹ

Mò ó, Đakrông, Quảng Trị

NVYT

 

 

6

Hồ Thị

Vưn

7.4.1989

THSP

Hướng Hiệp, Đakrông, Quảng Trị

GV

 

 

7

Hồ Thị

Lài

19/10/1985

THSP

Mò ó, Đakrông, Quảng Trị

GV

 

 

8

Hồ Thị

Thảo

26.1.1983

THSP

Hướng Hiệp, Đakrông, Quảng Trị

GV

 

 

9

Hồ Thị

Dưng

14.3.1988

THSP

Hướng Hiệp, Đakrông, Quảng Trị

GV

 

 

10

Phạm Văn

Thụn

21.3.1979

ĐHSP

Gio Mai, Gio Linh, Quảng Trị.

GV

 

 

11

Hồ  Thị

Xoan

7/2/1987

THSP

Hướng Hiệp, Đakrông, Quảng Trị

GV

 

 

12

Hồ  Thị

Niệm

15/9/1990

THSP

Hải Phúc, Đakrông, Quảng Trị

GV

 

 

13

Hồ  Thị

Hạnh

19/8/1988

THSP

Ba Lòng, Đakrông, Quảng Trị

GV

 

 

14

Hồ  Thị

Huê

16/4/1987

THSP

Vĩnh Trường, Gio Linh, Quảng Trị.

GV

 

 

15

Trần Thị

Linh

17/1/1986

CĐSP

Triệu Hòa, Triệu Phong, Quảng Trị

GV

Từ 1/9 đến

Hợp đồng

16

Hồ Thị

Quỳnh

15/7/1992

CĐSP

Đakrông, Đakrông, Quảng Trị

GV

Từ 12/9

Hợp đồng

17

Đào Thị

24/8/1994

CĐSP

Triệu Nguyên, Đakrông, Quảng Trị

GV

Từ 1/9

Hợp đồng

18

Hồ Thị

Di

8/10/1996

THSP

Tân Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

GV

Từ 13/9 

Hợp đồng

19

Dương Thị

Huệ

3/12/1993

CĐSP

Triệu Hòa, Triệu Phong, Quảng Trị

GV

 

 

20

Hồ Thị

Oanh

29/3/1985

CĐSP

Hướng Hiệp, Đakrông, Quảng Trị

GV

 

 

21

Hồ Thị

Thép

11/11/1987

THSP

Hướng Hiệp, Đakrông, Quảng Trị

GV

 

 

22

Hồ Thị

Vinh

11/9/1989

THSP

Hướng Hiệp, Đakrông, Quảng Trị

GV

 

 

23

Hồ Thị

18/8/1988

TCSP

Ba Lòng, Đakrông, Quảng Trị

GV

 

 

24

Trần Thị

Luận

1/10/1988

TCSP

Thạch Vĩnh, Thạch Hà, Hà Tỉnh

GV

 

 

25

Phan Thị

Vui

24/11/1984

CĐSP

Ba Lòng, Đakrông, Quảng Trị

GV

 

 

26

Hồ Thị

Ngứa

10/5/1988

ĐHSP

Hướng Sơn, Hướng Hóa, Quảng Trị

GV

 

 

 

 

(Tính từ 01 tháng 9 năm 2017)